Hoe ziet een zonnestroom systeem er uit?

 • Een zonnestroom systeem is opgebouwd uit verschillende onderdelen en (meestal) aangesloten op de elektriciteitsinstallatie van een huis.

          schematische weergave pvsysteem 

 1. In de zonnepanelen op het dak van de woning wordt, onder invloed van daglicht, gelijkspanning opgewekt. Daardoor gaat er een gelijkstroom lopen richting de omvormer.
 2. De omvormer zorgt er, onder andere, voor dat de gelijkstroom wordt omgevormd naar een gangbare wisselstroom. Hierdoor kan de opgewekte energie worden geleverd aan de elektriciteits installatie van het huis.
 3. De omvormer zit (meestal) via een aparte groep in de groepenkast aan de huisinstallatie aangesloten.
 4. Als de panelen energie leveren, en er worden in het huis apparaten gebruikt, dan wordt de energie rechtstreeks aan de apparaten geleverd. Leveren de panelen meer energie dan er op dat moment in het huis gebruikt word, dan wordt het overschot terug geleverd aan het elektriciteitsnet.
 5. Met een uitlees apparaatje (datalogger) kan worden gekeken hoeveel energie er op dat moment door de installatie wordt opgewekt.
 6. Via de huisaansluiting op het elektriciteitsnet komt energie, vanuit het landelijke elektriciteitsnetwerk, het huis in en wordt het overschot van de zelf opgewekte energie aan het net terug geleverd. Alles wordt bijgehouden door uw elekticiteitsmeter (3).

Terug

Werken zonnepanelen ook als de zon niet schijnt?

 • Ook als de zon niet direct op het paneel schijnt kan een paneel een bepaalde hoeveelheid energie leveren. De op de panelen aanwezige zonne-cellen wekken al energie op bij kleine hoeveelheden licht. Of dit genoeg is voor de omvormer om er bruikbare energie voor de huisinstallatie van te maken ligt aan de opgewekte hoeveelheid. De omvormer gaat pas werken bij een bepaalde minimale hoeveelheid energie (spanning). Direct zonlicht is dus niet nodig, maar wel wenselijk. Ook bij bewolkt weer zal de installatie een beperkte hoeveelheid energie leveren.

Terug

Kan ik een installatie op een later tijdstip verder uitbreiden met meer panelen?

 • Het kan wel, maar of het slim is, is een tweede. De omvormer van de installatie is bij het aantal en soort panelen gekozen om een zo hoog mogelijk rendement uit de installatie te halen. Om een zo goed mogelijk rendement te halen uit de omvormer moet deze goed genoeg belast worden. Als er ruimte wordt gelaten voor uitbreiding dan kan dit leiden tot extra verliezen. In veruit de meeste gevallen is het dus niet aan te raden om een grotere omvormer te nemen om later de installatie, eventueel, uit te kunnen breiden.

Terug

Wat is de meest ideale opstelling voor zonne-panelen?

 • De meest ideale richting is uiteraard Zuid, maar ook daken die een oriëntatie hebben die tussen Oost en Zuid of Zuid en West liggen zijn geschikt voor zonne-panelen. Bij een afwijkende oriëntatie, ten op zichtte van Zuid, zal er, in beperkte mate, een verminderde opbrengst optreden. 
  De meest ideale oprichtingshoek is 35 graden. Op de schuine daken is het meestal niet mogelijk om een andere hoek te gebruiken dan dat het dak al is. Ook in dat geval zal er, ook weer in beperkte mate, een verminderde opbrengst optreden.
  Bij platte daken kan de oprichtingshoek, binnen bepaalde grenzen, zelf gekozen worden. De oriëntatie richting van de panelen kan vaak ook zelf gekozen worden.
  Vlakke, of nagenoeg vlakke, plaatsing van panelen wordt afgeraden omdat dit de zelfreinigende werking van het paneel niet ten goede komt. Bij een hoek die kleiner is dan ca. 12 graden spoelt vuil en stof niet meer van de panelen af.

  Om uit te rekenen hoeveel minder de opbrengst zal zijn bij een bepaalde oriëntatie en oprichtingshoek wordt gebruik gemaakt van, bijvoorbeeld, de onderstaande afbeelding. Daarop is te zien wat de opbrengst minder wordt bij verschillende oriëntaties en hoeken.
  Hieruit blijkt dat oriëntaties tussen Zuid-Oost en Zuid-West zonder meer mogelijk zijn en dat ook richtingen meer naar het Westen en Oosten tot de mogelijkheden behoren. Oriëntaties naar een richting waarin Noord zit hebben, zeker bij een steilere hellingshoek, niet de voorkeur.

   

Terug

Waar kan mijn omvormer opgehangen worden?

 • In woonhuizen maakt het niet zo veel uit waar de omvormer komt te hangen. De afstanden tussen de panelen, de omvormer en de meterkast zijn meestal niet zo groot dat er rekening gehouden moet worden met leidingverliezen (weerstand in de kabels).
  Een omvormer hoeft dus niet per sé dicht bij de panelen of naast de meterkast geplaatst te worden.
  Daarnaast moeten omvormers wel voldoende ventilatie hebben. De apparaten worden warm als ze belast worden, en die warmte moet wel weg kunnen.
  De meeste omvormers zijn ook goed beschermd tegen weersinvloeden. De omvormers van SMA zijn bijvoorbeeld allemaal 'waterdicht' uitgevoerd volgens de IP65 klassificering. Dat wil zeggen dat die omvormers zonder problemen in vochtige ruimtes of zelfs buitenshuis gehangen kunnen worden.

Terug

Heeft een zonnestroominstallatie effect op het energielabel van mijn huis?

 • Een zonnestroominstallatie heeft een gunstig effect op het energielabel van een woning. Hoeveel  de waarde van het label stijgt bij toepassing van een zonnestroominstallatie hangt van meerdere factoren af. U kunt uw situatie bekijken bij de energiebesparingsverkenner.nl van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug

Heeft een zonnestroominstallatie effect op de verkoopwaarde van mijn huis?

 • De waarde stijging als gevolg van de zonnestroominstallatie is moeilijk te bepalen. Echter is een huis met een zonnestroominstallatie meestal wel aantrekkelijker dan een vergelijkbaar huis zonder installatie. Afgezien van het punt of het hebben van zonnepanelen op het dak esthetisch gezien mooi is, leveren ze wel een behoorlijke besparing op de energiekosten op. Met name dat laatste argument maakt het huis aantrekkelijker voor potentiële kopers.

Terug

Wat betekenen WP en Kwp eigenlijk?

 • De eenheid Wp staat voor Wattpiek en kWp voor kiloWattpiek. Eén kWp is dus 1000 Wp.
  De Wattpiek geeft het vermogen aan wat het paneel in bepaalde gestandaardiseerde omstandigheden levert (standaaard test condities: STC). Deze eenheid is ingevoerd om het vermogen van verschillende panelen te kunnen vergelijken. De Wp wordt ook gebruikt om het daadwerkelijke vermogen, wat het paneel in uw situatie moet gaan leveren, te kunnen berekenen. Bij het berekenen van het daadwerkelijke vermogen wordt gekeken naar de hellingshoek en de oriëntatierichting van het paneel zoals in een eerdere vraag al is beschreven. Daarnaast wordt er een factor in rekening gebracht voor onze Nederlandse situatie. De zon staat op de Nederlandse breedtegraad minder recht boven ons dan rond de evenaar. Om dat te kunnen verwerken in een berekening bestaat er een omrekenfactor.

Terug

Hoeveel is een kWh?

 • kWh staat voor kilo Watt uur, of te wel 1000 Watt per uur. Het is dus een bepaalde hoeveelheid energie per tijdseenheid. De kWh wordt met name veel gebruikt om elektrische energie in uit te drukken, maar is eigenlijk geen officiële (SI) eenheid, dat is de Joule (1 wattseconde is 1 Joule).
  Voor de beeldvorming kan je stellen dat een apparaat met een vermogen van 1000 watt, bijvoorbeeld een sterke bouwlamp, een haarföhn, een broodrooster of iets dergelijks, een uur lang wordt gebruikt. Door dat apparaat is dan 1 kWh aan elektrische energie verbruikt.

Terug

Neemt de kans op blikseminslag toe met een zonnestroominstallatie?

 • Statistisch gezien niet. Uw huis wordt met een zonnestroominstallatie niet aantrekkelijker voor de bliksem dan een huis wat geen zonnestroominstallatie heeft. De kans dat uw huis wordt getroffen door de bliksem neemt door de installatie niet toe. Daardoor is het, in principe, niet nodig om een extra bliksembeveiliging bij een zonnestroominstallatie aan te leggen. Als u zelf al een bliksemafleider heeft, dan wordt de situatie wel anders. In dat geval zullen aanvullende maatregelen nodig zijn om de installatie voldoende veilig te maken.

Terug

Wat gebeurt er met de energie die de installatie te veel opwekt?

 • Het kan zijn dat op een zonnige dag uw zonnestroominstallatie vol in bedrijf is en een mooie hoeveelheid energie opwekt. Dan kan het zijn dat u op dat moment minder energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Uw installatie levert dan het overschot terug aan het elektriciteitsnet. In Nederland is het wettelijk geregeld dat u, als particulier, een hoeveelheid elektrische energie tot 5000 kWh per jaar, zonder meer, terug mag leveren aan het elektriciteitsnet. Met de salderingsregeling krijgt u dezelfde prijs terug als wat u zou betalen voor de energie die u inkoopt op een ander moment. Dit alles is inclusief alle belastingen en toeslagen. Uw opbrengst wordt dus eigenlijk verrekend met uw eigen verbruik. Dat principe wordt 'salderen' genoemd. Salderen is een politiek onderwerp en kan daarom in de toekomst veranderen, in positieve of negatieve zin. Voor de komende jaren blijft de salderingsregeling gehandhaafd.

  Alle energieleveranciers moeten salderen toestaan tot minimaal 5000kWh/jaar. Boven die grens zijn de voorwaarden per energieleverancier verschillend. Heeft u (plannen voor) een grote installatie die meer gaat opleveren dan 5000kWh/jaar, dan is het verstandig om te kijken welke voorwaarden uw energieleverancier heeft en of de voorwaarden van andere leveranciers misschien niet gunstiger zijn. Op de website www.klimaatgids.nl staat een overzicht wat iedere twee maanden wordt geactualiseerd en waarop exact te zien is wat de voorwaarden van de diverse leveranciers zijn. Klimaatgids.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite met veel informatie over energie gelateerde onderwerpen.

  Als u nog een oude draaischijfmeter (Ferrarismeter) heeft en uw zonnestroominstallatie levert terug aan het net, dan draait de draaischijf ook echt terug (mits de meter niet is voorzien van een terug draai beveiliging). Tegenwoordig worden er digitale meters toegepast. Uw netbeheerder kan u vertellen of uw meter geschikt is voor saldering. In het stukje 'Moet ik mijn zonnestroominstallatie aanmelden?' staat meer informatie.


Terug

Moet ik mijn zonnestroominstallatie aanmelden?

 • Dat is niet verplicht, maar de netbeheerder wil graag weten wat er op het elektriciteitsnet wordt aangesloten om het net goed te kunnen beheren. 
  Aanmelden kunt u doen via www.energieleveren.nl Dit is een gezamenlijke website van alle netbeheerders in Nederland. Als u uw installatie aanmeldt dan bepaald de netbeheerder of uw huidige meter geschikt is voor salderen. Als dat niet zo is, dan krijgt u vanzelf te horen dat uw meter omgewisseld moet worden. In de meeste gevallen is dit geheel kosteloos en zal ook het maandbedrag wat u voor de meter betaald niet veranderen. Uw eigen netbeheerder kan u hier meer over vertellen. Mocht u niet weten wie uw netbeheerder is, dan kunt u kijken op www.eancodeboek.nl

Terug

Is mijn netbeheerder hetzelfde als mijn energieleverancier?

 • Nee, de netbeheerder is niet hetzelfde als uw energieleverancier. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het daadwerkelijke elektriciteitsnet. De netbeheerder voor uw woning kunt u niet kiezen, deze bedrijven zijn regio gebonden.
  De energieleverancier maakt gebruik van het elektriciteitsnet om elektrische energie bij de gebruiker af te leveren. Uw energieleverancier kunt u zelf kiezen er zijn meerdere bedrijven die elektriciteit aan u kunnen leveren.

Terug

Ik heb stadsverwarming, is dat een probleem?

 • Nee. Stadsverwarming en zonnepanelen zijn prima te combineren omdat het twee verschillende systemen zijn. Zonnepanelen werken elektriciteit op en zijn aangesloten op de (elektra)huisinstallatie.
  Stadsverwarming is een systeem voor het verwarmen van tap- en verwarmingswater in het huis. Dit systeem heeft verder niets met elektra en zonnepanelen te maken. Vaak worden zonnepanelen en zonneboilers, en dan met name het deel op het dak (de zonnecollector), door elkaar gehaald. Zonneboilers zijn systemen die door middel van zonne-energie een vloeistof opwarmen. Deze verwarmde vloeistof wordt via een opslagvat en een warmtewisselaar gebruikt om het tapwater van de woning te verwarmen. De warmtewisselaar is qua werking vergelijkbaar met de warmtewisselaar die bij stadsverwarming wordt toegepast. Echter heeft een stadsverwarmingssysteem uiteraard geen boiler en geen zonnecollector op het dak. Zonnepanelen en zonneboilers zijn dus twee geheel gescheiden systemen die beide een andere functie hebben. De systemen zijn ook prima samen te toe te passen op één gebouw waarbij alleen de beschikbare ruimte op het dak een beperkende factor zou kunnen zijn. 

Terug

Hoe kan ik de opbrengst van het systeem berekenen?

 • De opbrengst van een systeem is globaal te bepalen met de volgende formule:

  Opbrengst = geïnstalleerd vermogen x opbrengstfactor x factor voor Nederland x zonuren per jaar

  - De Opbrengst is het vermogen wat de installatie jaarlijks ongeveer zou moeten gaan opbrengen in kilowattuur per jaar (kWh/jaar).
  - Het geïnstalleerd vermogen is het totaal vermogen van alle panelen samen in Wattpiek (Wp).
  - De opbrengstfactor is te bepalen met de schijf van Ukkel. In de afbeelding leest u het percentage af wat voor uw situatie van toepassing is.
  - De factor voor Nederland is 0,85. Dit heeft te maken met de zonnestand op dit deel van de aarde. De zon staat immers niet recht boven ons.
  - Het aantal zonuren per jaar is ongeveer 1000. Dit getal is mede afhankelijk waar in Nederland de installatie staat. Aan de kust is het aantal zonuren meestal wat hoger, in het binnenland wat lager, maar gemiddelde van 1000 uur per jaar is goed.

 • Een installatie van 3000Wp, met een ZW-oriëntatie onder een hoek van 30graden, zal circa 2422 kWh per jaar op gaan brengen.3000 Wp x 0,95 x 0,85 x 1000 uur/jaar = 2.422.500 Wph/jaar = 2.422 kWh/jaar.

  Dit is een globale berekening die geen rekening houdt met specifieke zaken zoals bijvoorbeeld schaduw verliezen, een deel van de installatie onder een andere hoek en de jaarlijkse degradatie van de panelen (0,7% per jaar).

Terug