Solaris is in 2012 begonnen als advies-,  verkoop- en installatiebureau van zonnepaneel installaties bij, voornamelijk, particuliere woning eigenaren.

Na die eerste jaren is er verder gespecialiseerd in grotere PV-systemen en zijn de werkzaamheden steeds meer verschoven van installeren naar service- en dienstverlening.
Met die verschuiving is ook de focus op de zakelijke markt komen te liggen, waarbij storingsoplossing en inspectie de twee hoofdtaken werden.

Sinds begin 2015 is Solaris erkend door SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) onder de vlag van KvINL. Om deze erkenning te verkrijgen moet een bepaald niveau van theoretische en praktische vakbekwaamheid worden aangetoond. Met het succesvol afleggen van de examens 'Ontwerp zonnestroomsystemen', 'Installeren van zonnestroomsystemen' en 'Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen', en eerder genoten vakopleidingen,  wordt het juiste niveau aangetoond om toegelaten te worden tot het register.
Enige jaren geleden is er door een fusie van Sterkin en KvINL een nieuwe organisatie ontstaan: InstallQ. Aangesloten bedrijven voldoen aan (doorlopende) vakbekwaamheidseisen die door InstallQ aan hun leden worden gesteld. 

Sinds enige tijd zijn de werkzaamheden volledig toegelegd op het uitvoeren van inspecties van PV-systemen, waarbij uiteraard gewerkt wordt volgens de geldende voorschriften en normeringen (o.a. NEN1010 en IEC62446). Omdat de InstallQ-erkenningen toegesneden zijn op installatiewerk is de erkenning in 2020 stop gezet.

Scope12-inspecties worden uitgevoerd door mijn gecertificeerde partner Kardol Inspecties, waar nauw mee samen gewerkt wordt.  

Wilt u meer informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen.