Volgens Lector zonne-energie Karel Spee van de Avans Hogeschool in Den Bosch moet Nederland alle zeilen bijzetten om het aandeel van zonne-energie in ons totale energieopwekkingspotentieel te verhogen.

Volgens de specialist van het onderzoeksconsortium Solliance/TNO kan dat door bijvoorbeel het toepassen van nieuwe varianten van zonnepanelen. Daarbij valt te denken aan zonnecellen die verwerkt zitten in dakpannen, bomen en kleding.

Nederland loopt ver achter op de rest van Europa. In vergelijking met Duitsland, op dit moment nog steeds de grote koploper in Europa, ligt Nederland met een schamele 4 tot 7 procent ver achter als het gaat om duurzame energie opwekking stelt Spee. In Duitsland staat de teller, met een combinatie van voornamelijk wind- en zonne-energie, op 15% duurzame energieopwekking.

Spee stelt verder dat het inmiddels steeds aantrekkelijker wordt om zonnepanelen te kopen. De klassieke panelen hebben inmiddels een dusdanig rendement dat zij qua kostprijs de energie van de energieleveranciers kunnen evenaren of zelfs inmiddels goedkoper zijn.
Met de huidige salderingsregeling kan de energie nog teruggeven worden. Spee voorziet dat er in de nabije toekomst meer gedaan zal worden met de opslag van de opgewekte energie om deze op een later tijdstip te gebruiken. Die techniek is nu nog volop in ontwikkeling en economisch nog niet zo interessant.

Lees het hele artikel op Nu.nl