In vergelijking met het voorjaar van 2013 hebben zonnestroominstallaties in het voorjaar van 2014 bijna 20% meer energie opgebracht.
Vooral in de maanden maart en juni is de opbrengst een stuk hoger dan het voorgaande jaar. In het eerste half jaar van 2013 waren er circa 793 zonuren, terwijl het aantal in 2014 de eerste zes maanden opliep tot 952 zonuren. 

De extra opbrengst van een gemiddelde installatie kwam daarmee op enkele tientallen euro's bovenop de opbrengst van 2013. 

Bron: de Groenecourant