Volgens een artikel in de Groene Courant pleit Minister Kamp ervoor om vanaf 2020 de salderingsregeling te versoberen. Het artikel in de Groene Courant is gebaseerd op informatie uit het Financiële dagblad.

In december 2013 werd al bekend dat de salderingsregeling in iedergeval tot eind 2017 gehandhaafd zal blijven, in een debat in de tweede kamer heeft de minister nu dus een concreter moment genoemd waarop de salderingsregeling afgebouwd zou moeten worden.

Bron: Groene Courant.