Eurostat heeft recentelijk cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland achter blijft ten opzichte van andere Europeese landen. Met het huidige percentage van 4,5% duurzame energie op het totaal heeft Nederland nog een kleine 10% te overbruggen om te komen tot de afgesproken 14% in 2020.
Dit percentage is o.a. vast gelegd in het energieakkoord wat in 2013 is gesloten.

Zweden is momenteel de koploper in de Europeese Unie doordat zij ruim de helf van de geproduceerde energie uit duurzame bronnen verkrijgt.

Bron: Nu.nl en Eurostat