De gemeente Den Haag heeft ook in 2014 weer een subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit jaar is de subsidiepot gevuld met €460.000,- en wordt, net als voorgaande jaren, toegekend doormiddel van een veiling systeem: wie de minste subsidie aanvraagd voor het grootste geïntstalleerd vermogen heeft de meeste kans op toekenning van de subsidie.
De gemeente hoopt op deze manier meer mensen van de subsidie te kunnen laten profiteren. Vanaf 5 maart kan de subsidie worden aangevraagd en op 5 mei 2014 sluit de inschrijving.

Aan de subsidie zitten een paar voorwaarden:

- Aanvragen kan van 5 maart tot 5 mei 2014

- Het totale vermogen moet minimaal 750Wp zijn

- Panelen die zijn besteld, gekocht of geplaatst vóór 5 maart 2014 komen niet in aanmerking

- De hoogte van de subsidie is beperkt tot 25% van de totale kosten van de installatie (aanschaf en montage).

- Subsidie wordt alleen verleend ten aanzien van objecten in Den Haag

Meer informatie is te verkrijgen op de website van de gemeente Den Haag

 

Uiteraard geldt voor partikulieren dat naast deze subsidie zij ook nog steeds in aanmerking kunnen komen voor BTW-teruggave