Energieleveranciers roepen om het hardst dat zij de groenste zijn. Duurzaamheid is nog steeds een belangrijk marketing instrument om nieuwe klanten te werven en vooral vast te houden. Maar hoe groen zijn de Nederlandse energiebedrijven nou werkelijk?

Volgens een gezamenlijk onderzoek van de Consumentenbond, Vereniging Eigen huis en milieuorganisaties WISE, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu en het Wereld Natuur Fonds zijn er slechts zes energiebedrijven in Nederland die voldoende duurzame energie leveren.

Van die zes bedrijven scoren er twee een 10: Readthuys en Windunie. Deze twee relatief kleine bedrijven hebben zich volledig toegelgd op windenergie.
HVC scoort een 7,3 en Eneco staat met een 6,9 op de vierde plaats. Dit is ook meteen de eerste grote energieleverancier op de lijst. Dong Energy (6,8) en Greenchoice (6,4) sluiten de lijst met voldoendes af.

Veel slechter scoren de andere 16 energieleveranciers. Electrabel (4,9), Nuon (4,6) en RWE/Essent (3,6) krijgen een dikke onvoldoende. Volgens de consumentenbond investeert RWE/Essent nog veel in steenkoolcentrales.

Hekkensluiter is Atoomstroom met een 3,5. Dit bedrijf specialiseert zich in het leveren van energie uit kerncentrales.

Veel energieleveranciers proberen hun product te 'vergroenen' door certificaten te kopen bij waterkrachtcentrales uit Noorwegen. Dit stimuleert duurzame energie niet en draagt in de score dan ook niet bij aan een hogere waarde.

Bedrijven die slechts energie doorverhandelen krijgen ook een lagere score. Dit heeft er mee te maken dat deze bedrijven geen langlopende contracten (voor duurzame energie) afsluiten maar meer aanbod gericht zijn. Juist langetermijncontracten zorgen voor een stimulans voor schone energie.

Als criteria voor de ranglijst zijn het investeringsbeleid van de bedrijven en de herkomst van de geleverde stroom gebruikt.

Essent zegt in een reactie dat het wel bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Het zou wel degelijk groene stroom leveren en zelf ook opwekken.

Het zou de grootste producent van groene stroom zijn in Nederland met 1 miljoen klanten. Verder benadrukt het concern dat het product ‘Windkracht220’ voor 100 procent uit Nederlandse wind komt. 

Bron: Consumentenbond