In de opiniekatern van de Groene Courant verscheen afgelopen week een stuk geschreven door Peter Desmet (CEO van Solarclarity).
Peter Desmet legt in het stuk een connectie tussen het failliet van aluminiumsmelter Aldel en het (falende) Nederlandse energiebeleid van de afgelopen 10 jaar.

Een mooi stuk wat je aan het denken zet......

Bron: Groene Courant