Vlak voor het verlopen van het ultimatum is er op 2 augustus een akkoord bereikt tussen de EU en China. In dat akkoord is een minimale prijs en een maximum hoeveelheid afgesproken voor panelen afkomstig uit China.
Met het akkoord is de dreigende (verhoogde) importheffing voor de meeste Chine fabrikanten afgewenteld. Voor de fabrikanten die niet mee willen werken aan de deal blijft de importheffing van kracht en kan oplopen tot meer dan 60%.

Het hele gedoe heeft de markt de afgelopen weken flink in zijn greep gehouden en ook effect gehad op de prijzen die betaald moeten worden voor de panelen. Daarnaast zijn er de afgelopen weken flinke problemen geweest met de beschikbaarheid van panelen.

Wat is nu het resultaat? De fabrikanten in China hebben nu een gegarandeerde minimale prijs. Dat is in eerste instantie best lekker als je fabrikant in China bent.
Daarnaast zal het rond het moment dat de maximale hoeveelheid panelen (quota) voor dat jaar, wel weer onrustig worden. Want wat gaat er gebeuren als dat moment al in oktober ligt....
Daarnaast wordt er verwacht dat paneelfabrikanten die in andere, met name Aziatische landen produceren (en dus niet onder de regeling vallen!) het gat wat nu geslagen is snel zullen gaan invullen. En dus missen de Europeese fabrikanten, degene die nog niet het loodje hebben gelegd, wederom de boot en gaan alsnog op de fles.

De hele regeling, die onder het mom van bescherming van de eigen Europeese fabrikanten is ingesteld, heeft dus een aantal effecten waarmee de EU zich zelf in de vingers heeft gesneden.
In Duitsland zijn, wederom, een aantal bedrijven falliet gegaan. Daar zaten ook een aantal grote bedrijven tussen die panelen importeerden uit China en bedrijven die zonne-energie parken ontwikkelden. Bankgaranties werden door de onrust ingetrokken, waardoor de financiële basis voor dit soort projecten een stuk onzekerder werd.
Overigens zijn er meer factoren die daaraan hebben bijgedragen, maar dat de importheffing niet bepaald heeft geholpen mag duidelijk zijn.

Door het hele gedoe zijn de paneelprijzen de afgelopen tijd ook enigzins gestegen. 

Met het akkoord lijkt, na een paar roerige weken, de rust enigzins weer gekeerd. Paneelprijzen zijn de afgelopen tijd wat omhoog gegaan. Hoe lang de rust duurt is onduidelijk, de markt is nog steeds niet heel stabiel.