Volgens de website van AgentschapNL zijn er inmiddels voldoende subsidie aanvragen binnen gekomen om het resterende deel van de subsidie pot te kunnen uitkeren. Daarmee is de subsidie pot dus leeg. Alleen mensen die al eerder een aanvraag hebben ingediend, en nog geen uitsluitsel hebben gekregen, maken nog kans op een toewijzing van subsidie.

(Bron: AgentschapNL)

Met het leegraken van de pot komt een einde aan de landelijke subsidie regeling zoals die op 1 juli 2012 is ingegaan. Het laatste restje subsidie is in een razend tempo uitgedeeld. Zo was er nog geen maand geleden (17 juli j.l.) nog 6 miljoen beschikbaar. In één maand tijd is deze dus besteed.
Mogelijk heeft dit te maken met het (gedeeltelijk) terug draaien van de importheffing op Chineese panelen en de relatieve rust die daarmee is teruggekeerd op de markt.

Naast de landelijke subsidiepot zijn er zo her en der nog wel lokale subsidies beschikbaar. Om te bekijken of er in uw gemeente een regeling is kunt u terecht bij de volgende websites:

Energiesubsidiewijzer

Enermoto