Ondanks dat er 18 van de 27 lidstaten van de Europeese Unie tegen het voorstel van de Europeese commissie waren, heeft de commissie afgelopen week toch besloten om het voorstel voor de importheffingen aan te nemen.

Concreet komt het voorstel er nu op neer dat in China geproduceerde panelen, vanaf 5 juni 2013 worden belast met een importheffing van 11,8%. Deze regeling staat voorlopig voor twee maanden, waarna er in augustus mogelijk een verhoging van de heffing gaat plaats vinden naar meer dan 40%. Daarna zal in december een definitief oordeel over het voorstel gegeven moeten worden. Hierbij hebben de lidstaten het wel voor het zeggen.

Naast dat dit voorstel een politiek spelletje is om China aan de onderhandelingstafel te krijgen, wordt als reden de oneerlijke staatssteun van de Chinezen aan hun zonnepaneel fabrikanten genoemd.
Om de Europeese fabrikanten te beschermen moest er een importheffing komen meende Eurocommissaris de Grucht. Helaas komt hij een jaar of drie te laat met dit voorstel. Een groot deel van de Europeese fabrikanten bestaat al niet meer of staat op het punt van omvallen. Hulp voor die bedrijven komt dus veel te laat, zeker omdat dit voorstel niet gaat bijdragen aan groei in de markt.
Daarnaast kan je je afvragen waarom deze heffing alleen voor zonnepanelen geldt en niet voor bijvoorbeeld sportschoenen, of een ieder ander willekeurig product wat in China veel goedkoper geproduceerd wordt dan in Europa.

Wat er nu verder gaat gebeuren is moelijk te zeggen omdat er veel factoren een rol spelen. China zit inmiddels met de EU en de USA (die al een vorm van importheffing kent) om de onderhandelingstafel. Daar wordt gesproken over een oplossing voor het probleem en het voorkomen van een handelsoorlog.
Daarnaast is China afgelopen week een onderzoek gestart naar illegale staatssteun bij de Europeese wijn. Frankrijk, één van de weinige voorstanders van het importvoorstel, was daar niet bepaald blij mee.

Voor de klant zal het gaan betekenen dat de prijzen de komende tijd zullen gaan stijgen. Omdat onze leverancier een beperkte voorraad heeft waarvoor de importheffing nog niet geldt, zal het nog even duren voordat de prijzen echt omhoog gaan. 
Door het hele gedoe zijn er wel een aantal modellen en uitvoeringen van panelen momenteel niet of erg moeilijk leverbaar.

Al met al een gecompliceerde en vooral vervelende situatie op een ongunstig moment.