Vanaf 1 maart 2013 geldt er een verlaagd BTW-tarief voor arbeidskosten ten behoeve van woning onderhoud en verbetering.

Deze regeling geldt voor woningen van minimaal 2 jaar oud en alleen voor de verrichtte arbeid. Voor het materiaal geldt nog steeds de reguliere landelijke, of lokale, subsidie regeling.

Iedereen die na 1 maart 2013 werkzaamheden heeft laten verrichten die binnen de regeling vallen komt in aanmerking voor het verlaagde tarief. De belastingdienst houdt als peildatum de datum van oplevering aan.
Het installeren van zonnepanelen valt ook onder de toegelaten werkzaamheden. 

De regeling loopt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Bron: rijksoverheid.nl