Shell heeft een rapport uitbracht met daarin twee toekomst scenario's over het energie vraagstuk voor de komende eeuw.

In één van die scenario's stelt Shell dat zonne-energie, vanaf zijn huidige 13e positie in de ranglijst van belangrijkste energiebronnen, in 2040 zal zijn gestegen naar een 4e plek. In de jaren daarna zal die groei doorzetten met een eerste plaats in 2060. Shell ziet het niet gebeuren dat het hele energie vraagstuk met duurzame bronnen opgelost kan worden. Dat kost te veel (kostbare) grond, een te ambitieuze internationale samenwerking en gigantische investeringen.

Toch is het rapport enigzins opmerkelijk te noemen omdat Shell in 2009 nagenoeg geheel uit de zonne-energie sector is gestapt. 

Bron: Shell.com