Arcadis heeft in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een maatschappelijke Kosten-Batenanalyse uit laten voeren met als uitkomst dat ‘Lokale duurzame energieopwekking goed is voor de economie en welvaart’.
Centrale vraag in het onderzoek was: ‘Wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekken?’. Daarbij is zowel naar wind- als naar zonne-energie gekeken. Zonne-energie is daarbij maatschappelijk gezien het meest maatschappelijk aanvaardbaar door het ontbreken van geluidsoverlast, zicht hinder en natuurschade aldus het rapport. Bovendien stelt het rapport dat zonne-energie meer werkgelegenheid oplevert dan windenergie. Financieel gezien is zonne-energie echter nog steeds minder rendabel dan windenergie.
Als oplossingen voor dit punt stellen de onderzoekers voor om grijze stroom met 4 cent per kWh extra te belasten ten gunste van de duurzame alternatieven.
Het VNG heeft, naar aanleiding van dit onderzoek, een brief aan de tweede kamer gestuurd met daarin een oproep om met extra maatregelen te komen. Het VNG vraagt de regering om decentrale, duurzame opwekking van energie makkelijker te maken. Met name VvE’s lopen tegen wettelijke hindernissen aan bij de realisatie van gemeenschappelijke initiatieven voor het opwekken van duurzame energie.
Bron: VNG – het gehele artikel en de brief aan de tweede kamer.