Ondanks de economische situatie waarin we ons momenteel bevinden, meldt het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in 2011 een sterke toename in het aantal zonnepanelen heeft plaats gevonden.

De toename in 2011 met 40 Megawatt is twee maal zo veel als in het voorgaande jaar.

Goed nieuws dus voor onze bedrijfstak én voor het milieu!

Nederland blijft echter nog steeds ver achter in het aandeel van de geproduceerde elektriciteit ten opzichte van de landen om ons heen. Een schamele 0,1% zetten wij op de teller, terwijl een vergelijkbaar land als België op 1,4% staat. Tot de absolute koplopers horen (uiteraard) Duitsland, Italië en Spanje en Tsjechië.

Duitsland behoord wereld wijd tot de top-3 van landen met het grootste aandeel zonnestroom.