Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is het aandeel groene energie in 2015 met slechts 0,3% gestegen. In Nederland is sinds 2015 het aandeel groene energie maar 5,8% van het totaal. De stijging werd veroorzaakt door windstroom, zonnestroom en energie vanuit de aarde. Het aandeel biomassa is gedaald, waardoor het eindresultaat ook lager is.

In 2020 moet het aandeel groene energie 14% zijn. Dat betekend dat er de komende jaren nog ca. 2% per jaar aan groene energie bij moet. Een enorme uitdaging gezien de cijfers van de afgelopen jaren waarin de stijging slechts (gemiddeld) 0,36% is geweest.

Bron: Groene courant.