Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben minister Kamp opgeroepen om zekerheid te geven over de salderingsregeling.

Kort gezegd is het salderen het verrekenen van de opgewekte energie met het eigen verbruik.

'De zekerheid van salderen is essentieel om consumenten zo veel mogelijk te bewegen tot investeren in zonnepanelen. Hier zijn zowel het milieu, de consument als de markt bij gebaat' aldus de twee organisaties.

Eind 2013 heeft minister Kamp gesteld dat de salderingsregeling in iedergeval tot 2020 blijft bestaan. Vorig jaar zomer heeft Kamp aangekondigd om de regeling in 2017 te willen evalueren.

Mocht de minister de regeling toch willen aanpassen dan zouden deze aanpassingen, volgens de consumentenbond en de VEH, aan een aantal criteria moeten voldoen, waaronder:

- Voldoende financiële zekerheid dat een installatie zich binnen een acceptabele tijd kan terugverdienen.

- Eenvoudig regeling, zonder administratieve rompslomp.

- Een geleidelijke overgang naar de nieuwe regeling.

- Afgestemd op het energiegedrag waarbij er een prikkel ontstaat om ook op het energieverbruik te besparen en slimmer om te gaan met het eigen verbruik.

- Toekomstbestendige regeling.

 

Bron: Solarmagazine en Vereniging Eigen Huis