Een meerderheid van de tweede kamer wil, op termijn, alle kolencentrales in Nederland sluiten. De motitie werd ingediend door D66 en alleen het CDA en de VVD stemden niet voor het voorstel.

De kamer roept het kabinet met de motie op om een plan op te gaan stellen om de kolencentrales te gaan sluiten. Onduidelijk is wanneer de centrales daadwerkelijk dicht gaan omdat er geen eind datum is genoemd in de motie.

Met de motie komt de tweede kamer te gemoed aan de oproep van een groep hooglereraren.

 

Bron: Groene Courant