Vanaf begin januari 2016 start er een nieuwe subsidie regeling voor energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen en -stichtingen.

Het ministerie van VWS stelt € 6 miljoen ter beschikking voor energiebesparende maatregelen waaronder zonnepanelen.

De regeling is bedoeld voor sportverenigingen  en -stichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een eigen sportaccomodatie.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het percentage van subsidiabele kosten. Voor sportverenigingen geldt een percentage van 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil is gemaakt omdat er rekening is gehouden met de verschillen in BTW-plicht voor een vereniging en een stichting.
Subsidiabele kosten zijn beperkt tot de aanschaf van de installatie. Arbeidskosten vallen buiten de subsidieregeling.
Verder geldt er een minimum van €3000,- aan subsidiabele kosten en een maximum van €125.000,- voor het subsidie bedrag.

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland