Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) heeft berekend dat de daadwerkelijke kosten van fossiele brandstoffen maar liefst 5300 Miljard dollar hoger liggen dan dat er nu door de consument voor wordt betaald.

Dit astronomische bedrag (10 miljoen dollar per minuut!) bestaat vooral uit niet meegerekende milieuvervuiling en gezondheidsschade, maar ook uit subsidies die door overheden worden verstrekt op fossiele brandstoffen.

Ondanks dat er nu een bedrag is gesteld voor, met name milieuschade, is het maar de vraag in hoe verre dit bedrag klopt. Het is namelijk niet helemaal duidelijk wat er is mee geteld en volgens een econoom, die zijn verhaal tegenover the Guardian deed, zou deze schadepost nog wel eens veel hoger kunnen zijn als de schade als gevolg van de klimaat verandering ook wordt meegerekend.

Al met al zou het afschaffen van de subsidies een heel groot effect hebben op de CO2-uitstoot en een besparing van 2,9 Biljard dollar op de oevrheidsbudgetten opleveren.

China is de grootste vervuiler met 2300 Miljard aan kosten. Europa (330 Miljard) staat op een vierde plek, achter de VS (700 Miljard) en Rusland (335 Miljard). Ook India en Japan doen met repectievelijk 277 Miljard en 157 Miljard een aardige duit in het zakje.

Bron: NOS, Groene Courant en The Guardian