Milieu Centraal meldt op hun website dat 2014 extreem zonnig was en dat zonnepanelen daardoor tot 5% extra energie hebben opgewekt.
Ze stellen dat de extra landelijke opbrengst te vergelijken is met het verbruik van ca. 13.000 huishoudens.

Uiteraard is het een en ander afhankelijk van de locatie in het land. Uit de gegevens van het langjarig gemiddelde van het KNMI blijkt dat de kustprovincies van ouds her al de meeste jaarlijkse zonneschijn hebben.

bron: Milieu Centraal