De afgelopen drie jaar heeft gemeente Den Haag jaarlijks een subsidiepot ter beschikking gesteld voor de aanleg van zonnestroominstallaties in de gemeente.

Deze regeling, die meestal in het voorjaar plaats vond, is volgens de gemeente niet meer nodig omdat de prijzen inmiddels zo ver zijn gezakt dat aanschaf ook zonder subsidie interessant is.

Voor iedere Euro die als subsidie is uitgekeerd aan particulieren en bedrijven is ongeveer drie Euro extra geïnvesteerd. Het totale subsidie bedrag van 1,5 miljoen Euro (over drie jaar) heeft er aan bij gedragen dat er ca. 5 MW-piek aan zonnestroomvermogen in de stad is bijgekomen.

Bron: Solarmagazine.