Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Hieronder wordt beschreven hoe Solaris-energiesystemen omgaat met persoons- en technische gegevens van klanten en de diverse aangelegde installaties.


Algemeen:
Persoons- en adres gegevens: Alleen voor interngebruik binnen Solaris-energiesystemen, gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Als grondslag voor het verzamelen, en bewaren, van klantgevens (NAW-gegevens en technische gegevens van de betreffende objecten en installaties) is de uitvoerbaarheid van de projecten en mogelijke toekomstige serviceverlening voor de betreffende installaties.

Digitale gegevens:
Alle gegevens staan digitaal opgeslagen op een externe, beveiligde, server en worden na 7 jaar (wettelijke bewaartermijn belastingdienst) verwijdert.

Fysieke afdrukken/gegevens:
Daarnaast zijn er fysieke afdrukken die bewaard worden op de bedrijfs-/privé locatie (Cypergras 213, Den Haag). Deze zullen bewaard blijven zolang het bedrijf actief is en daarna tot maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn). Hiervoor is gekozen om de gegevens beschikbaar te hebben in het geval er iets mis is met de installatie en de gegevens nodig zijn om het probleem op te kunnen lossen.

Bezwaar:
Indien u bezwaar heeft op het bewaren van uw gegevens, of een deel daarvan, dan kunt u dat aangeven. Dat kan, bij voorkeur, via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In dat geval zullen de gegevens verwijdert worden, echter kan er dan ook in toekomstige gevallen waarbij serviceverlening moet worden uitgevoerd geen gebruik gemaakt meer worden van (een deel van) de gegevens.

Bestaande klanten die nog in het bezit zijn van een reclamebon van €75,- hebben nog tot eind van oktober om hierop aanspraak te maken. 

Door de samenwerking die ik ben aangegaan met Solarbox zijn de bonnen na 31 okt niet meer geldig.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is het aandeel groene energie in 2015 met slechts 0,3% gestegen. In Nederland is sinds 2015 het aandeel groene energie maar 5,8% van het totaal. De stijging werd veroorzaakt door windstroom, zonnestroom en energie vanuit de aarde. Het aandeel biomassa is gedaald, waardoor het eindresultaat ook lager is.

In 2020 moet het aandeel groene energie 14% zijn. Dat betekend dat er de komende jaren nog ca. 2% per jaar aan groene energie bij moet. Een enorme uitdaging gezien de cijfers van de afgelopen jaren waarin de stijging slechts (gemiddeld) 0,36% is geweest.

Bron: Groene courant.