Partner links:

Kardol Inspecties logo

 

 

Solaris voert ook inspecties uit volgens de geldende normen. 
Voorheen de NEN8013, maar omdat die inmiddels al een tijdje niet meer van toepassing is wordt onder andere de Europeese richtlijn IEC 62446 en de NEN1010 aangehouden. 
De inspecties en rapportages die Solaris uitvoert zijn vrij diepgaand en uitgebreid, waardoor deze minder geschikt zijn voor particulieren.

In de zomer van 2020 is SCIOS scope 12 gepubliceerd. Deze scope 12 is de nieuwe, gestandaardiseerde veiligheidsinspectie voor PV-installaties (zonnepanelen) en is nauw verbonden met de eerder genoemde normen, waaronder dus de NEN1010, NEN3140 en IEC 62446.
Alle inspecties die wij uitvoeren worden conform deze scope 12 uitgevoerd. 
Meer informatie over SCIOS scope 12 is hier te vinden.

Tijdens de inspectie wordt de gehele PV installatie op voorgeschreven punten visueel gecontrolleerd, doorgemeten en beproefd. Bij de visuele inspectie worden geen delen van de installatie gedemonteerd anders dan nodig voor de voorgeschreven metingen en beproevingen.
Na afloop ontvangt u een uitgebreid rapport van de bevindingen, ook weer gebaseerd op voorschriften uit de richtlijn. Met dit rapport kunt u aan uw verzekeraar aantonen dat uw PV-installatie voldoet aan de gestelde eisen, conform scope 12. 

De inspectie die uitgevoerd wordt beperkt zich tot de PV-installatie en de AC-aansluiting van de omvormer, maar is naar wens uit te breiden (of toe te voegen aan) een inspectie van de rest van de elektrische installatie. Denk aan een NEN1010, NEN3140 of Scope10-keuring. 

Omdat wij volledig gespecialiseerd zijn in PV-installaties wordt er samen gewerkt met Kardol-Inspecties die gecertificeerd is om de rest van de elektrische installatie te inspecteren en te keuren volgens NEN-1010, NEN-3140 en/of SCIOS Scope 10.

Mocht u meer willen weten dan kunt u uiteraard altijd geheel vrijblijvend contact opnemen.