Solaris voert ook inspecties uit volgens de geldende normen. 

Voorheen de NEN8013, maar omdat die inmiddels al een tijdje niet meer van toepassing is wordt onder andere de Europeese richtlijn IEC 62446 en de NEN1010 aangehouden. 
De inspecties en rapportages die Solaris uitvoert zijn vrij diepgaand en uitgebreid, waardoor deze minder geschikt zijn voor particulieren.

Tijdens de inspectie wordt de gehele PV installatie op voorgeschreven punten visueel gecontrolleerd, doorgemeten en beproefd. Bij de visuele inspectie worden geen delen van de installatie gedemonteerd anders dan nodig voor de voorgeschreven metingen en beproevingen. Na afloop ontvangt u een uitgebreid rapport van de bevindingen, ook weer gebaseerd op voorschriften uit de richtlijn. Met dit rapport kunt u aan uw verzekeraar aantonen dat uw PV-installatie voldoet aan de gestelde eisen. 

De inspectie die uitgevoerd wordt beperkt zich tot de PV-installatie en de AC-aansluiting van de omvormer, maar is naar wens uit te breiden (of toe te voegen aan) een inspectie van de rest van de elektrische installatie. Denk hierbij aan een NEN1010, NEN3140 of Scope10-keuring. 

Omdat Solaris volledig gespecialiseerd is in PV-installaties, wordt er samen gewerkt met Kardol-Inspecties. Kardol inspecties is SCIOS-gecertificeerd voor scope 10 en heeft een SCIOS-aspirantstatus voor scope 12. Daarnaast is het mogelijk om, naast het PV-deel, de rest van de elektrische installatie te inspecteren en te keuren volgens NEN-1010 en NEN-3140.

Mocht u meer willen weten dan kunt u uiteraard altijd geheel vrijblijvend contact opnemen.